Đúc tạc tượng chân dung, tượng chân dung bằng đồng

Đúc tạc tượng chân dung, tượng chân dung bằng đồng  đúc … chúng tôi chuyên thi công và chế tác những tác phẩm phù điêu khổ lớn, điêu khắc chân dung, điêu khắc tranh đồng, điêu khắc.

Đúc tạc tượng chân dung, tượng chân dung bằng đồng

Nhận đúc tượng đồng cho Bà,Mẹ để thờ cúng -lưu niệm

Nhận đúc tượng đồng cho Bà,Mẹ để thờ cúng -lưu niệm

Phù điêu Đại tướng bằng vàng - nhân kỳ niệm 60 năm chiến thắng điện biên

Phù điêu Đại tướng bằng vàng nhân kỳ niệm 60 năm chiến thắng điện biên

Qúa trình đúc chuông - rót đồng vào khuôn

Qúa trình đúc chuông rót đồng vào khuôn